Hướng Dẫn

Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ Uy Hổ

10:10 PM [24/10/2019]

 Võ lâm truyền kỳ 2 phiên bản Tâm Quân Đại Chiến - thỏa mãn pk - và giới hạn trùng sinh 

Trang chủ: http://jx2vn.net/
Thời Gian OPEN BETA: 19h00 22/10/2019
 TỈ LỆ NẠP CỰC HOT 10.000đ = 5000 Kim Phiếu (X2 vào thứ 4 và chủ nhật hằng tuần).
 Sẽ có vũ khí trong mục hỗ trợ tân thủ khi OPEN BETA.
 CỘNG ĐỒNG LÀNH MẠNH
 PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DÙ BẬN RỘN ĐẾN ĐÂU
 HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
 Lương Sơn Bạc ( + 100℅ exp )
 Tài Nguyên Chiến ( + 100℅ exp )
 Thiên Môn trận ( + 100℅ exp )
 Chiến trường ( + 100℅ exp )
 Trồng Bát Nhã L
ớn: 100% mật tịch 25% random theo phái và thiên ngoại lưu tinh.
Và còn nữa....

 Server cực chất kèm ưu đãi lớn 
 Hướng đi của máy chủ: trang bị cao nhất khi open beta cho đến khi đến chuyển sinh 6 sẽ là chiến cuồng ( cày cuốc khá đơn giản, chỉ cần đổi ở Tụ Bảo Thương Nhân). Boss Bang Hội khi mở rương vàng sẽ được ngẫu nhiên 1 món trang bị trong bộ Thiên Hạ Vô Song vào chủ nhật hằng tuần. Phiên bản với hướng đi chuẩn cày cuốc và tính năng boss sẽ gây nhiệt cho giao tranh giữa các bang hội.
 Nhận hỗ trợ tân thủ bao gồm
 Hỗ trợ trực tiếp cấp 85
 Set Long Đằng, Phụng Vũ, Cửu Châu
 Set trang bị đô thống +7
 Cửu thiên huyền thạch và cửu thiên huyền hoàn
 Mật tịch 15℅ + 1 bộ yếu quyết theo phái, luyện nhanh 1 cấp/giây
 Long Huyết Hoàn
 Phụng Huyết Hoàn
 Kỳ Lân Hoàn
 Chiến Thần Hoàn
 Ngựa Phiêu Vũ
 10 Đại Nhân Sâm
 10 Tu Chân yếu Quyết

Nhóm : https://www.facebook.com/groups/2118792795076812/