Hướng Dẫn

Sự Kiện Tân Sửu Bảo Rương

04:25 AM [12/02/2021]

Hoà mình cùng không khí đón mừng năm xuân Tân Sửu 2021, Bổn Trang xin ra mắt sự kiện Bảo Rương Tân Sửu với những phần thưởng quý giá khi tham gia: có thể nhận tới 6 tỷ EXP, Trang bị VIP,  Vũ khí 96 bỏ qua phòng ngự 25%(Thiên Ưng) và 30% (Uy Hổ)...

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/2/2021.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 21/2/2021.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đang phiêu bạt tại Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nội dung

 • Trong thời gian hoạt động, Bảo Rương Tân Sửu sẽ xuất hiện tại 4 thành thị lớn.
 • Khai mở bảo rương sẽ xuất hiện những phần thưởng quý giá.
Bản đồ Tọa độ
Thành Đô 219/221
Biện Kinh 170/180
Tương Dương 178/176
Tuyền Châu 176/184

Phần thưởng

 • Mỗi lần đào rương có thể chọn tiêu hao 200 kim phiếu.
 • Mỗi lần mở rương nhận được:
  • 2.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Và ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau:

Thiên Ưng

Phần thưởng ngẫu nhiên
vũ khí 76 vũ khí 86
50 mảnh thiên cang 10 mảnh thiên môn
ma đao thạch 1 Ma đao thạch 2
1 Vũ khí cấp 96 ngẫu nhiên Nguyệt hoa chi tinh
1 Thông Nguyệt Lệnh (Kim Xà 6) Luyện lô, tẩy tâm 5
Bao vàng 1k Ma đao thạch 3
Bao vàng 4k MT Tiêu dao
Thiên cang lệnh Đồ HTTC 35%
Thiên môn kim lệnh lệnh bài hào hiệp vô hạ ngẫu nhiên
Minh Tinh Vô Cực

 

Uy Hổ

Phần thưởng ngẫu nhiên
vũ khí 76 vũ khí 86
50 mảnh thiên cang 10 mảnh thiên môn
ma đao thạch 1 Ma đao thạch 2
1 Vũ khí cấp 96 ngẫu nhiên Nguyệt hoa chi tinh
1 Thông Nguyệt Lệnh (Kim Xà 6) Luyện lô, tẩy tâm 5
Bao vàng 1k Ma đao thạch 3
Bao vàng 4k MT Tiêu dao
Thiên cang lệnh Đồ HTTC 35%
Thiên môn kim lệnh lệnh bài hào hiệp vô hạ ngẫu nhiên
Minh Tinh Vô Cực
Ẩm Huyết ngẫu nhiên Vô Song Chiến Thần ngẫu nhiên
Sát tinh lệnh ngẫu nhiên Rương Kim Xà 6 ngẫu nhiên

 • Ngoài phần thưởng cố định, nhân vật sẽ nhận thêm phần thưởng mốc tích lũy tương ứng số lần đào rương như sau:
Mốc 2000 Phần thưởng
Thiên Ưng
2 TMKL + 2 TCL + 1000 điểm TKL + 2 Túi uẩn linh 5 + 5 Tẩy Tinh Thạch Cấp 5 + 5 Luyện Lỗ Thạch Cấp 5 + 1 Trâu cỏ Vỉnh Viển + 1 Bộ Ngoại Trang Tân Sửu 2021 (30 Ngày) + 2 tỷ exp + ngẫu nhiên: Chiến Cuồng 80% , Hào Hiệp Vô Hạ 10%, Vô Cực 5%, Minh Tinh 5%
 
Uy Hổ Mốc 2k Event Bánh Chưng + 1 Trâu cỏ Vỉnh Viển + 1 Bộ Ngoại Trang Tân Sửu 2021 (30 Ngày) + 2 tỷ exp + Ngẫu Nhiên: 50% lệnh bài Hào Hiệp Vô Hạ, 30% Ẩm Huyết, 10% (Vô Cực + Minh Tinh), 7,9% Vô Song Chiến Thần, 2% Sát Tinh lệnh bài, 0,1% rương kim xà 6 3 món tự chọn hệ !

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ đào được tối đa 2.000 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.
 • Tất cả các phần thưởng đều là không khoá - có thể giao dịch.
 • Có một số trang bị có thể khóa
 • Đối với các loại Vũ Khí của môn phái Thuý Yên, nếu vứt bỏ ra ngoài sẽ bị biến mất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng

  Thiên Ưng

Võ Lâm II   

 

 

  Uy Hổ   

 

Võ Lâm II

Võ Lâm II

 

 

Võ Lâm II
Ngoại trang Hòa Phong