Tin tức

Phần Thưởng MVP trận giải đấu Bang Hội Tinh Anh

08:19 PM [28/07/2021]
Để tăng thêm phần căng thẳng của giải đấu, bên mình quyết định sẽ update thêm một vài phần thưởng nhỏ cho giải đấu
- Điều kiện nhận giải: Người chơi kết liễu được nhiều người chơi khác nhất trong mỗi trận của giải đấu BHTA.
+  Mỗi trận diễn ra sẽ lấy 1 nhân vật thuộc TOP
+  Nếu nhân vật đều Top 1 trong cả 2 trận thì sẽ nhận được cả 2 phần thưởng
+  Trường hợp kết liễu cùng số mạng cao nhất hệ thống sẽ tự động sắp xếp chọn ra người đạt được số mạng nhanh hơn.
-  Phần thưởng MVP (Top 1 mỗi trận): 200.000 Kim Phiếu + 200.000 Vàng.
- Bên mình sẽ sớm công bố danh sách bang hội đã báo danh BHTA VI tại fanpage, dự kiến sắp tới mở Vận Tiêu cho các máy chủ ra trước.