Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Tàng Kiếm Lệnh

12:48 AM [29/08/2020]

 

Kích Hoạt Tàng Kiếm Lệnh Tại NPC " Đại Sứ Hoạt Động"  Tuyền Châu (178/184)

CODE: TKL0474879

Phần Thưởng  Sau Khi Đã Nhận Toàn Bộ Mốc Tàng Kiếm Lệnh:
- Đạt Ngay Cấp 80

- Bộ Trang Bị Thiên Nghĩa +11

- Bộ Ngọc Thiên Nghĩa-

- Bộ Thiên Chi Tàng Kiếm +7

- Bộ Ngọc Thiên Chi Tàng Kiếm

Một số nhiệm vụ bổ sung để cày năng động:

- Hoa đâng tuyền châu (172/182) 21h00 - 21h15 hằng ngày.
- Nhiệm vụ hằng ngày tại NPC "Võ Lâm Sứ Giả" Tuyền Châu 176/184

Nhiệm vụ Dũng Cảm Tiến Lên

 
Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Phần thưởng điểm kinh nghiệm
Tiêu diệt Ác Lang Tiêu diệt 10 Sói Xanh & 10 Sói Xám 50.000
Tiêu diệt Hồ Ly Tiêu diệt 20 Hồ Ly 180.000
Tiêu diệt Xi Hỏa Xích Giáo Đồ Tiêu diệt 20 Xi Hỏa Xích Giáo Đồ 610.000
Tiêu diệt Thương Viên Tiêu diệt 20 Thương Viên 2.800.000
Tiêu diệt Miêu Lĩnh Thổ Ty Tiêu diệt 20 Miêu Lĩnh Thổ Ty 13.000.000
Tiêu diệt Ba Tư Yêu Cơ Tiêu diệt 20 Ba Tư Yêu Cơ 56.000.000
Tiêu diệt Oa Quốc Đao Khách Tiêu diệt 20 Oa Quốc Đao Khách 630.000.000
Tiêu diệt Tỳ Bà Tiên Tử Tiêu diệt 20 Tỳ Bà Tiên Tử Nhân vật thăng cấp 80

Lưu ý:

 • Nhân vật đạt cấp 80 trở lên hoặc đã Chuyển Sinh không thể thực hiện nhiệm vụ này.
Nhiệm vụ đánh quái
 • Danh sách nhiệm vụ ngẫu nhiên:
Nhiệm vụ ngẫu nhiên Chi tiết
Quay Về Chốn Cũ 1

Tiêu diệt:

 • Chương Vĩ Cang (Bắc Tuyền Châu - 179/180).
 • Thượng Cổ Hỏa Kỳ Lân (tầng 2 Lưỡng Thủy Động - 208/200).
 • Ngư Quái Đầu Mục (Đông Hải Hải Tân - 208/216).
Quay Về Chốn Cũ 2

Tiêu diệt:

 • Lý Lập (Lương Sơn Bạc - 191/173).
 • Đầu Lĩnh Sơn Tặc (Long Hổ Động tầng 1 - 185/208).
 • Tây Hạ Tướng Lĩnh (Kiếm Môn Quan - 173/197, 171/182, 190/181.
Quay Về Chốn Cũ 3

Tiêu diệt:

 • Xi Hỏa Yêu Nữ (Thúy Yên - 167/196).
 • Ngự Độc Âm Cơ (Mê Cung tầng 2 - 221/195).
 • Xi Hỏa Ác Tăng (Bạch Thủy Động tầng 1 - 215/176).
 • Dạ Xoa (Bạch Thủy Động tầng 2 - 227/212).
Quay Về Chốn Cũ 4

Tiêu diệt:

 • Xi Hỏa Đại Trưởng Lão (Long Nhãn Động tầng 1 - 194/185).
 • A Tu La (Long Nhãn Động tầng 2 - 212/216).
 • Ma Hô La Ca (Bắc Tây Song Bản Nạp - 167/183).
 • Đoàn Thừa Ân (Nam Tây Song Bản Nạp - 193/185).
Quay Về Chốn Cũ 5

Tiêu diệt:

 • Xuân Thập Tam Nương (Long Môn Trấn - 235/207).
 • Cầu Tu Đại Hán (Quang Minh Đỉnh - 224/206).
 • Đoạn Tí (Tần Thủy Hoàng Lăng - 176/171).
 •  
 • Phần thưởng
  • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 80 điểm Năng động.
  •  
                 Nhiệm vụ phó bản
 • Danh sách nhiệm vụ ngẫu nhiên:
Tên nhiệm vụ Điều kiện
Thái Hư Huyễn Cảnh Tham gia 1 lần ải Thái Hư Huyễn Cảnh
Lương Sơn Bạc Tham gia 1 lần ải Lương Sơn Bạc
   
 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ 
Phần thưởng
 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 80 điểm Năng động.
 •  
                   Nhiệm vụ PvP
 • Danh sách nhiệm vụ ngẫu nhiên:
Tên nhiệm vụ Điều kiện
Bảo Vệ Thành Trì Tham gia 1 lần chiến trường Bảo Vệ Thành Trì
Nhạn Môn Rực Lửa Tham gia 1 lần chiến trường Nhạn Môn Rực Lửa
   
 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ:
Phần thưởng
 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 80 điểm Năng động.


Nhiệm vụ Tốc Chiến Tốc Thắng

 • Bao gồm 2 loại nhiệm vụ: Bang hội và hướng dẫn.
 • Có thể 1 lần hoàn thành 2 loại nhiệm vụ này, không cần phải lặp lại.
 • Lưu ý: Yêu cầu cấp 90 trở lên.
Nhiệm vụ Bang hội
Tên nhiệm vụ Điều kiện Phần thưởng
Gia nhập bang hội Gia nhập Bang hội bất kỳ
 • 3.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 700 điểm Năng động.
     
Nhiệm vụ hướng dẫn
Tên nhiệm vụ Điều kiện Phần thưởng
     
Thuốc Sử dụng 1 Bạch Cầu Hoàn, 1 Tam Thanh Hoàn và 1 Lục Thần Hoàn
 • 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 300 điểm Năng động.
Nhiệm Vụ Hăng Ngày Hoàn thành 4 nhiệm vụ tại "Võ Lâm Sứ Giả"
 • 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 600 điểm Năng động.
   
 •