Tin tức

Hai Thế lực báo danh Thành Đô Công - Linh Phụng

08:13 PM [16/07/2021]
Thế lực báo danh Thành Đô Công - Linh Phụng
 21h10 17/7/2021 sẽ diễn ra bốc thăm để chọn ra Bang Công Thành và Thủ Thành.
 Phần thưởng Công Được Thành / Thủ Được Thành:
 Bang Chủ:
- 1 Bộ Chiến Cuồng (Quần, Áo, Nón, Vũ Khí) (Theo Hệ Phái Bang Chủ)
- 1 Bộ Võ Lâm Bá Chủ (Quần, Áo, Nón)
- Cặp Ngọc Ngũ Sắc Ngọc Bội
- 20 TMKL + 20 TCL
- 10 đá khóa kim xà cấp 4 (tổng là 40 viên)
- 10 Hộp Quà Năng Động
 -500.000 Kim Phiếu
 -500.000 Vàng
81 Thành Viên Bang:
 -1 Ngoại Trang + Thú Cưỡi (30 ngày)
 - 500 Mảnh Thiên Cang
 - 100 Mảnh Thiên Môn
 - 5 Hộp Quà Năng Động
 - Phần thưởng Công Thành Thất Bại / Thủ Thành Thất Bại:
 Bang Chủ:
 - 3 Món Chiến Cuồng (Quần, Áo, Nón) (Theo Hệ Phái Bang Chủ)
 - Ngẫu Nhiên 1 món Võ Lâm Bá Chủ (Quần, Áo, Nón)
 - 10 TMKL + 10 TCL
 - 5 đá khóa kim xà cấp 4 (tổng là 40 viên)
 - 5 Hộp Quà Năng Động
 - 250.000 Kim Phiếu
 - 250.000 Vàng
 - 81 Thành Viên Bang:
 - 250 Mảnh Thiên Cang
 - 50 Mảnh Thiên Môn
 - 3 Hộp Quà Năng Động
Không có mô tả ảnh.