Tin tức

Đua Top Máy Chủ Mới Phần Thưởng 50.000.000 VNĐ

02:47 AM [20/05/2023]

 Sự kiện đua top máy chủ Thần Ưng - open beta vào 19h00 20/5/2023.
 Lộ trình của game sẽ vẫn giữ 99% nguyên chất của Jx2VN như đã công bố trước đó vì đây là một hướng đi bên mình đánh giá rất thành công và phù hợp với cộng đồng người chơi 2014, chỉ có một số thay đổi nhỏ bên mình sẽ liệt kê dần ở bài viết sắp tới.
 Mở đầu của thay đổi đó chính là Sự Kiện Đua Top với tổng phần thưởng lên đến 50.000.000 VNĐ bao gồm:
 trang chủ game: http://jx2vn.net/
 Npc nhận thưởng: 178/184
 Thời gian đua top: cho đến khi đủ 10 người đạt điều kiện và nhận thưởng.
 Cách nhận top: người chơi sau khi đạt đủ điều kiện phải lập tức đến npc để báo danh nhận thưởng
 Nếu bạn là người chơi lên đầu tiên tuy nhiên không chạy đến nhận thưởng, mà lại để người lên sau tới trước thì nhân vật của bạn cũng sẽ tính top sau
 32.000.000 VNĐ + 41.000.000 Kim Phiếu + 41.000.000 Vàng
 Phần thưởng top cấp độ:
 Top 1: 1 bộ ngoại trang đặc biệt vĩnh viễn + thú cưỡi vĩnh viễn + 3.000.000 kim phiếu + 3.000.000 vàng
 Top 2: 1 bộ ngoại trang đặc biệt 30 ngày + thú cưỡi 30 ngày + 2.000.000 kim phiếu + 2.000.000 vàng
 Top 3: 1 bộ ngoại trang đặc biệt 30 ngày + thú cưỡi 30 ngày + 1.000.000 kim phiếu + 1.000.000 vàng
 Top 4-10: 1 ngoại trang đặc biệt 30 ngày + thú cưỡi 30 ngày + 500.000 kim phiếu + 500.000 vàng
 Top 10 người chơi đạt 2.700.000 công trạng (Tống - Liêu riêng biệt) :
 Người đầu tiên đạt được: 5.000.000 VNĐ + 5.000.000 Kim Phiếu + 5.000.000 Vàng
 Người thứ 2 đạt được: 3.000.000 VNĐ + 3.000.000 Kim Phiếu + 3.000.000 Vàng
 Người thứ 3 đạt được: 2.000.000 VNĐ + 2.000.000 Kim Phiếu + 2.000.000 Vàng
 Người thứ 4-10 đạt được: 1.000.000 VNĐ + 1.000.000 Kim Phiếu + 1.000.000 Vàng
 Cách tính top
 Top cấp độ - điều kiện nhận thưởng: Top 1 sẽ là người đầu tiên đạt chuyển sinh 0 cấp 99 và tích đủ 100 điểm phục sinh đơn, phải chạy ngay đến npc để báo danh nhận thưởng. Tính theo click vào npc báo danh nếu người chơi đạt đủ điều kiện trước nhưng không đến gặp NPC "Sứ Giả Hoạt Động" thì sẽ tính TOP phía sau người báo danh trước cứ thế tính lên
 Top công trạng - điều kiện nhận thưởng: Top 1 sẽ là người đầu tiên đạt 2.700.000 công trạng, phải chạy ngay đến npc để báo danh nhận thưởng. Tính theo click vào npc báo danh nếu người chơi đạt đủ điều kiện trước nhưng không đến gặp NPC "Sứ Giả Hoạt Động" thì sẽ tính TOP phía sau người báo danh trước cứ thế tính lên