Tính năng

Boss Hoàng Kim Thế Giới

12:42 AM [10/01/2021]

BOSS HOÀNG KIM THẾ GIỚI

 

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

 

Boss Hoàng Kim Thế Giới - Hoạt động hấp dẫn bật nhất chốn giang hồ nay sẽ được cập nhật thêm hệ thống phần thưởng mới, giúp các trận chiến càng thêm gây cấn và thú vị.

 

 Thời gian xuất hiện Boss

- Boss HK xuất hiện vào lúc 13h00, 21h00 mỗi ngày (Lãnh Hương Lăng xuất hiện vào cuối tuần)

Boss Nơi xuất hiện Tọa Độ

Bắc Lục Lâm Minh Chủ

Xuất hiện ở cửa các thành:

- Tuyền Châu

- Thành Đô

- Biện Kinh

Tây Tuyền Châu:

(193 181), (179 187)

Bắc Tuyền Châu:

(189 192), (178 183)

Bắc Thành Đô:

(176 201), (191 190)

Tây Thành Đô:

(189 186), (182 182)

Nam Thành Đô:

(190 192), (178 189)

Tây Biện Kinh:

(184 184), (178 174)

Đông Biện Kinh:

(208 188), (229 188), (227 206)

Nam Biện Kinh:

(193 191), (184 189)

Thương Thần Doanh Thiên

Xuất hiện ở:

- Thanh Thành Sơn

- Phục Ngưu Sơn

- Nhị Long Sơn

- Vũ Di Sơn

- Linh Bảo Sơn

Thanh Thành Sơn:

(191 181), (172 193)

Phục Ngưu Sơn:

(175 183), (194 176), (184 168)

Nhị Long Sơn:

(167 193), (185 186), (192 187), (182 184)

Vũ Di Sơn:

(167 190), (195 175)

Linh Bảo Sơn:

(222 219), (211 206)

Lãnh Hương Lăng

Xuất hiện ở:

Giang Tân Thôn

- Phong Ma Động (tầng 1)

Phong Ma Động 1:

(229 196), (213 186), (246 194), (247 185)

Giang Tân Thôn:

(193 181), (191 172), (176 189), (175 177)

 

 Phần thưởng diệt Boss

- Sau khi kết thúc boss, sẽ rơi ra các túi của boss bị tiêu diệt

- Túi có thời gian chờ là 300s, sau hết thời gian chờ mở túi sẽ nhận được 2.000.000 exp

- Thời gian mở túi cách nhau 5s và mỗi ngày chỉ mở được 4 túi

Ngoài ra, nhân vật (tổ đội) kết thúc boss sẽ nhặt được những vật phẩm rơi ra từ boss như sau:

 

Cây Tứ Linh

Cây Bát Nhã Lớn
Băng Thạch Thiên Thạch
Mảnh Thiên Thạch Mảnh Băng Thạch
Phẩm Mầu Túy Tiên Cúc
Lôi Viêm Kim Sa Nanh Sói
Dàu Đen Thi Vương Lặc Cốt
Xương Rồng Tơ Kháng Thủy
Long Diên Hương Nang Hồng Phỉ Thúy Hộ Thân

 Tất cả phần thưởng rơi ra từ Boss Hoàng Kim đều có thể giao dịch