Tính năng

Boss Cao Thủ Sư Môn

01:23 AM [10/01/2021]

 

Thời gian xuất hiện

- Thứ 6,7,CN lúc 21:00 (tồn tại 30 phút)

 

Điều kiện & cách thức tham gia

- NPC: Đặc Sứ Võ Lâm - Dương Châu (213/198)

- Thời gian: 00h00 tới 20h00 Thứ 6,7,CN

- Điều kiện: Cấp 5 và Max Skill 55

 

 Vị trí & phần thưởng

  Vị Trí

Boss Vị Trí

Huyền Chân

Thiếu Lâm (172/202)

Thanh Hư

Võ Đang (197/211)

Tuệ Minh

Nga My (209/211)

Hoàng Chính Nhất

Cái Bang (185/202)

Đường Hỷ

Đường Môn (196/187)

Cổ Mặc

Ngũ Độc (213/200)

Dương Diên Đức

Thiên Ba Dương Phủ (209/206)

 

  Phần Thưởng

 -  Túi Tùy Thân (Số Lượng: 1)

+ Khi mở túi sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng sau:

Phần Thưởng

 Mật Tịch Trấn Phái Hạ - Trung - Thượng
(đủ 3 loại có thể đổi Mật Tịch Trấn Phái chánh tông)

Hạ Y Sư Môn

Nón Sư Môn

Trang Sức Sư Môn

Kinh nghiệm

 

- Túi Thường (Số Lượng: 50)

+ Khi mở túi sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng sau:

Phần Thưởng

Mật Tịch Trấn Phái Hạ - Trung - Thượng
(đủ 3 loại có thể đổi Mật Tịch Trấn Phái chánh tông)

Hạ Y Sư Môn

Nón Sư Môn

Trang Sức Sư Môn

Kinh nghiệm  

Lưu ÝChỉ có nhân vật có tư cách thí luyện trong ngày mới có thể nhặt túi quà thường và mỗi nhân vật chỉ nhặt được 1 túi mỗi ngày