Hướng Dẫn

X2 Nạp Thẻ Và Chuyển Khoản Vào Thứ 4 Và Chủ Nhật Hàng Tuần

12:18 AM [16/03/2020]

BQT Thông báo !

 Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xu của người chơi một cách thoải mái, bên mình sẽ x2 Nạp thẻ và chuyển khoản vào thứ 4 và chủ nhật mỗi tuần để cho các bạn có thể thuận lợi bôn tẩu.