Tính năng

Tử Quang Các

02:50 PM [07/01/2021]

 Giới thiệu:

- Mỗi tuần mỗi Bang Hội sẽ được đăng kí vượt ải 1 lần và ải sẽ reset lại vào chủ nhật mỗi tuần

- Kích hoạt ải thành công, các thành viên trong Bang Hội đều có thể tham gia vào ải

 

 Điều kiện:

Nhân vật phải đạt cấp độ 75 trở lên

- Bang Chủ, Phó Bang, Trưởng Lão có tổ đội 8 nhân vật mới có thể kích hoạt ải tại NPC Tàng Kiếm Các Lão Nhân

- Các nhân sĩ khác Bang cũng có thể tham gia thông qua tính năng tổ đội của nhân vật do Bang Chủ, Phó Bang, Trưởng Lão, Đường Chủ giữ chức trưởng đội

 

 Hướng dẫn tham gia:

 

Tên NPC Hướng dẫn


Tử Quang Các Lão Nhân

(Dương Châu 206/198)

- Bang Chủ, Phó Bang, Trưởng Lão kích hoạt ải bằng cách chọn: "Chọn chiến trường Tử Quang Các" (điều kiện nhân vật kích hoạt phải là đội trưởng của đội và tổ đội phải có đủ 8 nhân vật - không phân biệt hệ phái)

Chọn khu vực: "khu vực 1" hoặc "khu vực 2": mỗi khu vực sẽ lớn sẽ có 3 khu vực nhỏ ~> sẽ có tối đa 6 Bang Hội vượt ải cùng một lúc

- Khi chọn vào "khu vực trống" NPC Tử Quang Các Lão Nhân sẽ đưa tổ đội vào trực tiếp ngoại đường (số lượng nhân vật 60 người)

- Đối thoại với Quản lý ngoại đường Tử Quang Các để "Báo danh nội đường" để báo danh đại chiến boss (số lượng nhân vật 20 người)

- Tiêu diệt boss mỗi ải để nhận rương và các phần thưởng giá trị liên thành.

 

HƯỚNG DẪN VƯỢT ẢI

Có tất cả 2 khu vực và 6 ải, mỗi ải sẽ có một thủ lĩnh trấn ải - tiêu diệt thủ lĩnh trấn ải để vượt ải và nhận các phần thưởng giá trị liên thành.

 

 

Ải Thủ lĩnh trấn ải Giới thiệu ải
Ải 1

Li Yên

- Kĩ năng của Li Yên có thể làm mất máu trong phạm vi lớn

- Tiểu quái Li Yên Nữ Tướng sát thương độc theo phạm vi nhỏ sẽ xuất hiện theo mỗi giai đoạn hỗ trợ Li Yên

- Bóng hộ vệ môn phái nếu vượt quá số lượng 12 bóng/ải -> vượt ải thất bại (bóng hộ vệ sẽ không hồi sinh nếu cùng phái đánh chết)

Ải 2

Bá Kiều

- Kĩ năng Gia Y Thần Công sẽ giúp Bá Kiều hồi sinh 3 lần nếu trong trong thời gian nhất định tiêu diệt 4 lần boss sẽ không hồi sinh nữa.

- Tiểu quái Cấm Binh Vệ sẽ dùng kĩ năng cường lực gây lượng lớn sát thương trên diện rộng và hiệu ứng

- Bóng hộ vệ môn phái nếu vượt quá số lượng 12 bóng/ải ~> vượt ải thất bại (bóng hộ vệ sẽ không hồi sinh nếu cùng phái đánh chết)

Ải 3

 

Phong Dương

Vân Thùy

- Kĩ năng hai tay như một (mỗi giai đoạn nhân vật trong nội đường mất 50% sinh lực nếu 2 thủ lĩnh cách nhau 30)

- Kĩ năng vật đổi sao dời (mỗi giai đoạn nhân vật trong nội đường sẽ mất 5% sinh lực duy trì trong 20s khi 2 thủ lĩnh cách nhau 10)

- Tiểu quái Tứ Đại Tiện Nhân sẽ hồi sinh liên tục nên phải tiêu diệt 4 tiểu quái cùng lúc

- Bóng hộ vệ môn phái nếu vượt quá số lượng 12 bóng/ải ~> vượt ải thất bại (bóng hộ vệ sẽ không hồi sinh nếu cùng phái đánh chết)

Ải 4

Địa Huyền

- Kĩ năng Lôi Đình Nhất Kích khiến nhân vật trúng phải sẽ mất 10% sinh lực kèm hiệu ứng định thân

-  Cơ quan thuật sẽ xuất hiện theo từng giai đoạn và thứ tự từ trái sang phải hoạt động

- Bóng hộ vệ môn phái nếu vượt quá số lượng 12 bóng/ải ~> vượt ải thất bại (bóng hộ vệ sẽ không hồi sinh nếu cùng phái đánh chết)

Ải 5

Tiết Hoành Thú

- Tiết Hoành Thú mình đồng da sắt không chịu ảnh hưởng bởi sát thương (bất diệt)

- Tiểu quái cơ quan là điểm yếu của Tiết Hoành Thú, mỗi cơ quan bị tiêu diệt Tiệt Hoành Thú sẽ mất đi 5% sinh lực

- Bóng hộ vệ không có

Ải 6

Thượng Cổ Hỏa Kỳ Lân Hỏa Vũ

 Thượng Cổ Hỏa Kỳ Lân Lưu Quang

- Hỏa Vũ và Lưu Quang mỗi giây sẽ hồi phục sinh lực 1%

- Kĩ năng Di Hoa Tiếp Mộc mỗi một giai đoạn Hỏa Vũ sẽ cho Lưu Quang 6% sinh lực của mình và khi % sinh lực của 2 thủ lĩnh không bẳng nhau sẽ tạo một lượng sát thương liên tục, chênh lệch càng cao sát thương càng lớn.

- Bóng hộ vệ môn phái nếu vượt quá số lượng 12 bóng/ải ~> vượt ải thất bại (bóng hộ vệ sẽ không hồi sinh nếu cùng phái đánh chết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN THƯỞNG

 Thưởng Vượt Ải

Ải Phần thưởng điểm Phần thưởng vật phẩm
Ải 1: Li Yên

250 điểm Tử Quang Các

Rương ải 1 (2 cái)
Ải 2: Bá Kiều Rương ải 2 (2 cái)
Ải 3: Phong Dương & Vân Thùy Rương ải 3 (2 cái)
Ải 4: Địa Huyền Rương ải 4 (2 cái)
Ải 5: Tiệt Hoành Thú Rương ải 5 (2 cái)
Ải 6: Hỏa Vũ & Lưu Quang

Rương ải 6 (6 cái)

 

 Thưởng Mở Rương

Hình ảnh Công Dụng

Tử Quang Kim Thiền Ti

Nguyên liệu đổi Tử Quang Chiến Khôi

Tử Quang Kỳ Lân Vũ

Nguyên liệu đổi Tử Quang Chiến Bào

Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết

Nguyên liệu đổi Tử Quang Tiên Ngọc

Mãnh Tiệt Hoành Thú

Nguyên liệu đổi Tử Quang Thần Binh

Tử Quang Liệt Diệm Cẩm

Nguyên liệu đổi Tử Quang Chiến Trang

 Lưu Ý: Số lượng và vật phẩm đều ngẫu nhiên

 

 Đổi Điểm Tử Quang

Vật Phẩm Công Dụng

Tử Quang Bài

Nhận 5 Tử Quang Lệnh (Click phải để sử dụng)

Tử Quang Lệnh

Nhận 100 Điểm Tử Quang (Click phải để sử dụng)

 Tại NPC Tử Quang Các Lão Nhân

 

 Đổi Trang Bị

Trang Bị Nguyên Liệu
Tử Quang Mão

- 500 Điểm Tử Quang Các

Tử Quang Giáp

- 500 Điểm Tử Quang Các

Tử Quang Trang

- 500 Điểm Tử Quang Các

Tử Quang Thạch

- 500 Điểm Tử Quang Các

Tử Quang Tiên Ngọc

- 3.000 Điểm Tử Quang Các

Tử Quang Chiến Khôi

- 15.000 Điểm Tử Quang Các

- 10 Tử Quang Kim Thiền Ti

Tử Quang Chiến Bào

- 6.000 Điểm Tử Quang Các

- 10 Tử Quang Kỳ Lân Vũ

Tử Quang Chiến Trang

- 8.000 Điểm Tử Quang Các

- 10 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm

Tử Quang Tiên Ngọc

- 20.000 Điểm Tử Quang Các

- 10 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết

Tử Quang Thần Binh

- 30.000 Điểm Tử Quang Các

- 10 Mãnh Tiệt Hoành Thú

 NPC Tử Quang Các Lão Nhân