Tinh năng
  • Tàng Kiếm Sơn Trang

    07-01-2021

    - Thành lập tổ đội, có ít nhất 5 hệ phái khác nhau - Nhân vật vô môn phái có thể tham gia Tàng Kiếm Sơn Trang - Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên - Không có thành viên đang ngủ, nghỉ ngơi (do nhân vật không thao tác quá lâu) - Từ lần đi thứ 2 trong 1 ngày sẽ phải có vật phẩm Anh Hùng Thiếp

  • Tử Quang Các

    07-01-2021

    - Mỗi tuần mỗi Bang Hội sẽ được đăng kí vượt ải 1 lần và ải sẽ reset lại vào chủ nhật mỗi tuần - Kích hoạt ải thành công, các thành viên trong Bang Hội đều có thể tham gia vào ải