Hướng Dẫn

Tích Lũy Năng Động Giựt Quà Siêu Khủng Long

12:42 AM [23/03/2020]
Không có mô tả ảnh.
 
Tích Lũy năng động giựt quà siêu khủng long:
 • Hoàn Thành Chuỗi Nhiệm Vụ ==> 100 điểm năng động.
 • Tham Gia Tống Liêu 4 Lần Mỗi 10 điểm năng động => 40 điểm.
 • Mở Túi Boss Tài Nguyên Chiến mỗi ngày mở được 2 túi ==> 20 điểm năng động
 • Hộp quà tây thành đô có 6 đợt mỗi hộp quà được 5 điểm, click tối đa 12 hộp quà / ngày ==> 60 điểm năng động.
Tổng điểm năng động cày max mỗi ngày nhận được là : 220 điểm năng động.
 • Đổi Hộp Quà Mỗi Lần Sẽ Tốn 200 điểm năng động mọi người phân bố thời gian hợp lý để giật phần thưởng nhé.
Phần thưởng hộp quà năng động:
***Sau khi sử dụng hộp quà năng động sẽ nhận ngay 50.000.000 Kinh nghiệm và những phần quà phía dưới:
 • x100 Mảnh Thiên Cang
 • x20 Mảnh Thiên Môn
 • Tẩy Tâm Thạch 3
 • Luyện Lô Thiết 3
 • x200 Mảnh Thiên Cang
 • X40 Mảnh Thiên Môn
 • Ngoại Trang (Mới) (Vĩnh viển)
 • Thú Cưỡi Mới (30 ngày)
 • Ma Đao Thạch 1
 • Mao Đao Thạch 2
 • Ma Đao Thạch 3
 • Lăng 3 vi bộ
 • Thiên Môn Kim Lệnh
 • Thiên Cang Lệnh
 • Ngẫu Nhiên (Quần,Áo,Nón Buff 35%).***