Hướng Dẫn

Thuộc tính nhân vật

02:19 AM [13/06/2019]

Năng lực là yếu tố thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu của nhân vật. Một số khái niệm về thuộc tính năng lực sẽ giúp đồng đạo hiểu rõ hơn về những yếu tố liên quan mật thiết đến sự tồn tại, cũng như khả năng chiến đấu của nhân vật trong chốn giang hồ.

Thuộc tính năng lực phân ra nhiều loại:

Sinh lực

 • Sinh lực lớn nhất: Sinh lực cao thấp cho biết nhân vật hiện tại bao nhiêu.
 • Sinh lực hiện tại: Sinh lực tối đa của nhân vật hiện tại là ra sao.
 • Tốc độ hồi phục sinh lực: Nhân vật ở trạng thái bình thường sẽ tự động hồi máu ngoại trừ nội thương và trong trạng thái di chuyển.

Nội lực

 • Nội lực lớn nhất: Nội lực lớn nhất của nhân vật.

 • Nội lực hiện tại: Sử dụng chiêu thức đặc biệt hao tổn nội lực nhất định.

 • Tốc độ hồi phục nội lực: Nhân vật ở trạng thái bình thường sẽ tự động hồi nội lực ngoại trừ nội thương và trong trạng thái di chuyển.

Trọng thương

 • Trọng lượng lớn nhất: Trọng lượng tối đa cho phép mang theo.
 • Trọng lượng hiện tại: Trọng lượng vật phẩm đang mang trên người.

Ngoại công

 • Đánh ngoại công: Thi triển năng lực hệ ngoại công.

 • Phòng thủ ngoại: Phòng thủ đối với hệ đánh ngoại.

Nội công

 • Đánh nội công: Thi triển năng lực hệ nội công.
 • Phòng thủ nội: Phòng thủ đối với hệ đánh nội.
 • Chính xác: Độ chính xác khi tấn công đối phương.
 • Chí mạng: Tấn công đối phương gấp 1.5 lần so với công kích thường.
 • Né tránh: Tránh né đối phương công kích
 • Tất né: Xem nhẹ năng lực cũng như né tránh công kích của đối phương.
 • Tốc độ di chuyển: Tốc độ di chuyển của nhân vật.