Tin tức

Sự Kiện Vận Tiêu Máy Chủ Linh Phụng !

09:33 AM [09/08/2021]

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về 2 người và văn bản
-Công bố thời gian chính thức tổ chức Vận Tiêu Tống Liêu - Máy Chủ Linh Phụng.

-Vì lý do Linh Phụng còn nhiều bang nhỏ nên sẽ không được tổ chức theo hình thức Bang Hội mà thay vào đó sẽ là hình thức Vận Tiêu Tống Liêu.

*Hình thức tóm tắt:

 -Hoạt động sẽ diễn ra duy nhất 1 lần vào lúc: 21h30 thứ 6 ngày 13/8/2021 (diễn ra trong vòng 60 phút)

 -Vận Tiêu sẽ được tham gia với hình thức 2 phe (Tống) - (Liêu) để tránh trường hợp mất cân bằng và dồn hết vào 1 phe

 -Người chơi hoàn thành vận tiêu 2 lần trong thời gian sớm nhất sẽ được tính top và nhận thưởng theo xếp hạng.

 -Mỗi người sẽ chỉ được vận tiêu thành công duy nhất 2 lần nhưng được cướp không giới hạn

 -Mỗi người sẽ có 10 lần vận tiêu thất bại, nếu cả 10 lần đều bị cướp hoặc làm mất tiêu sẽ không được tham gia vận tiêu tiếp.

 -Khi cướp tiêu cần phải nhận nhiệm vụ sau khi cướp xong sẽ đến gặp NPC để trả nhiệm vụ (Không giới hạn số lần nhận nhiệm vụ)

 -Phí nhận tiêu mỗi lần sẽ là 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (chứa 999 vàng)

*Phần thưởng các mốc:

 +Top 1: 1 Combo Chiến Cuồng (Quần + Áo + Nón + Vũ Khí) + 200.000 Kim Phiếu + 200.000 Vàng + 1.000.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động + 5 Bùa Cường Hóa +15

 +Top 2: 1 Combo Chiến Cuồng (Quần + Áo + Nón) + 150.000 Kim Phiếu + 150.000 Vàng + 900.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động + 4 Bùa Cường Hóa +15

 +Top 3: 1 Combo Chiến Cuồng (Quần + Áo) + 100.000 Kim Phiếu + 100.000 Vàng + 800.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động + 3 Bùa Cường Hóa +15

 +Top 4-6: Ngẫu nhiên 1 món Chiến Cuồng (Quần + Áo + Nón) + 70.000 Kim Phiếu + 70.000 Vàng + 700.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động

 +Top 7-10: 2 TMKL + 2 TCL + 50.000 Kim Phiếu + 50.000 Vàng + 500.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động

 +Top 11-50: 100 MTM + 500 MTC + 20.000 Kim Phiếu + 20.000 Vàng + 200.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động

 +Top 51 Trở Lên: 250 MTC + 200.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Hộp Quà Năng Động

*Cướp Tiêu Thành Công: 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (bao vàng chứa 999 vàng)

 +Top 1 Cướp Tiêu: 200.000 Kim Phiếu + 200.000 Vàng (hoàn thành nhiều nhiệm vụ vận tiêu nhất)