Tin tức

Săn Boss Tài Nguyên - Hoạt Động Hot Thứ 4 Mỗi Tuần

11:59 PM [22/09/2020]
THAM GIA ĐÁNH BOSS TÀI NGUYÊN CHIẾN VÀO 21H30P THỨ TƯ (22/9/2020)


Phần thưởng khi tiêu diệt boss :


Túi Boss: (Trả Lời 2 Câu Hỏi)

+ 3 Nhân sâm vạn năm

+ 50 Mảnh mật Tịch

+ 50 Mảnh Thiên Cang

+ 1 Hộp Năng Động

+ 200 Năng Động Tàng Kiếm Lệnh
Kết Thúc Boss:


+ 10 Nhân sâm vạn năm

+ 2 Thiên Cang Lệnh

+ 2 Thiên Môn Kim Lệnh

+ 100 Mảnh Mật Tịch

+ 500 năng Động Tàng Kiếm Lệnh

+ 1 Vũ Khí 96 (OPT Ngẫu Nhiên)

+ 3 Hộp năng động

+ 4.000 Vàng

- 150 suất Túi Boss cho người nhanh tay nhất