Tính năng

Phó Bảng Thái Hư

11:48 PM [08/01/2021]

PHÓ BẢN THÁI HƯ

Phó bản thái hư mang đến cho quý đồng đạo các phần thưởng cực lớn, đi đôi với phần thưởng là trùng trùng gian truân để vượt ải thành công thì rất cần những đồng hữu,..

 

  Thời gian, điều kiện & vị trí

- Thời gian: Cả ngày

NPC Vị trí Điều kiện

Thần Du Chân Nhân

TuyềnChâu (172/178)

Biện Kinh (144/177)

- Thành Đô (246/221)

- Nhân vật phải có tổ đội

- Nhân vật trong tổ đội cấp 70 trở lên

- Lần đầu tiên trong ngày được miễn phí

- Từ lần thứ 2 cần Thái Hư Mật Quả để tham gia

 

  Cách thức tham gia

- Thái Hư Huyễn Cảnh có tất cả 8 ải

- Thời gian vượt mỗi ải là 3 phút, nếu vượt ải không thành công sẽ tự động đẩy khỏi ải

- Số lượng ải phụ thuộc vào số hệ phái tham gia (8 hệ phái - 8 ải; 7 hệ phái - 7 ải)

- Tiêu diệt hết tất cả số quái xuất hiện trong ải được xem là vượt ải thành công.

 

  Phần thưởng vượt ải

Ải Phần thưởng
1 2 000 000 exp
2 3 000 000 exp
3 3 500 000 exp
4 4 000 000 exp
5 4 500 000 exp

6

5 000 000 exp

7

60 danh vọng và sư môn

8

7 000 000 exp và vòng thái hư ngẫu nhiên

 

  Phần thưởng từ vòng thái hư

Loại chữ Phần thưởng
Càn Nhận 30 000 exp
Mỗi ngày tối đa 20 lần đổi
Khôn Nhận 5 điểm danh vọng
Mỗi ngày tối đa 20 lần đổi
Khảm Nhận 3 thiên thạch
Mỗi ngày tối đa 20 lần đổi
Đoài Nhận nguyên liệu chế tạo vũ khí cấp 76
Mỗi ngày tối đa 30 lần đổi
Cấn Nhận ngẫu nhiên 1 vòng thái hư khác chữ
Mỗi ngày tối đa 10 lần đổi

Ly

Nhận 500 000 exp

Mỗi ngày tối đa 10 lần đổi

Chấn

Nhận ngẫu nhiên ngựa vĩnh viễn 60%

Mỗi ngày tối đa 5 lần đổi

Tốn

Nhận 5 000 000 exp
Mỗi ngày tối đa 5 lần đổi

 

- Ngoài ra, có thể kết hợp bộ vòng (8 chữ) để đổi một trong các phần thưởng sau:

Phần Thưởng
Thái Hư Huyễn Thạch (Sát Thương)
Thái Hư Huyễn Giới (Linh Hoạt)
Thái Hư Huyễn Đai (Độc Sát)
Thái Hư Huyễn Ngọc (Sức Mạnh)
Thái Hư Huyễn Đái (Thân Pháp)
Thái Hư Huyễn Hoàn (Gân Cốt)
Thái Hư Huyễn Bội (Nội Công)

10 Triệu EXP

200 Quân Công

20 Sư Môn

20 Danh Vọng

 Lưu Ý: Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể đổi 1 món trang sức.