Hướng Dẫn

Nhiệm Vụ Trịnh Quán Chi

11:51 PM [08/01/2021]

 Hướng dẫn các bước nhiệm vụ:

 

Hình ảnh

Hướng dẫn

 

Đại Lý (198/183)

- Đối thoại với NPC Trịnh Quán Chi để nhận chuỗi nhiệm vụ. (có tiêu hao vàng)

 

 

- Trịnh Quán Chi sẽ yêu cầu bạn tìm 15 dược liệu (đánh Ong vàng hoặc Ngọc Phong tại bản đồ Thúy Yên để thu thập)

- Thu thập đủ số lượng quay về gặp Trịnh Quán Chi.

 

Thúy Yên (167/196)

- Sau đó Trịnh Quán Chi nhờ bạn đi đánh Xí Hỏa Yêu Nữ

- Xong đem hóa đơn về trả nhiệm vụ.

 

Đại Lý (192/190)

- Trịnh Quán Chi yêu cầu bạn đến gặp Cao Thăng Tuyền.

 

Rết Độc

- Cao Thăng Tuyền yêu cầu bạn đến Ngũ Độc tiêu diệt 20 con rết độc

  

Dược Huyết & Huyết Lân Độc Mãng

- Nhận được được Dược thuốc từ Cao Thăng Tuyền đến Ngũ Độc giáo gọi Huyết Lân Độc Mãng ra và tiêu diệt (nếu bị người khác giết có thể nhận lại từ Cao Thăng Tuyền)

 

Ngũ Độc (201/198)

- Tiêu diệt được Huyết Lân Độc Mãng quay về gặp Cao Thăng Tuyền phục mệnh, sau đó đến Ngũ Độc tìm gặp Bạch Doanh Doanh

 

Thực Nhân Thảo

- Bạch Doanh Doanh nhờ bạn đến tầng 2 Ngũ Độc Mê Cung để tìm 20 cái Độc Chủng từ Thực Nhân Thảo.

 

Ngũ Độc Mê Cung (211/195)

- Sau khi trả nhiệm vụ Bạch Doanh Doanh lại nhờ bạn đến lấy mạng Ngự Độc Âm Cơ tại tầng 2 Ngũ Độc Mê Cung.

 

- Hoàn thành nhiệm vụ tại Bạch Doanh Doanh lại yêu cầu bạn đến gặp Cao Thăng Tuyền để nói chuyện và nhận nhiệm vụ truy sát tại Vũ Lăng Sơn

- Tại bước nhiệm vụ này bạn được chọn 1 trong 2:

  - Vũ Lăng Sơn: đánh 15 tên Xí Hỏa Xịch Giáo Đồ

  - Chân núi Vũ Lăng: 10 tên Xí Hỏa Hắc Giáo Đồ và 10 Xí Hỏa Bạch Giáo Đồ

 

Biện Kinh (177/185)

- Hoàn thành nhiệm vụ Cao Tuyền Thăng yêu cầu bạn tìm đối thoại với Bách Hiểu Sinh

 

Biện Kinh (161/179)

- Bách Hiểu Sinh yêu cần bạn tìm đối thoại với Triệu Nhiên Niên để hỏi thăm tin tức.

 

Miêu Lĩnh (162/196)

- Sau đó đến Miêu Lĩnh tìm Tộc Trưởng Miêu Lĩnh để lấy tin tức. 

 

Miêu Lĩnh (165/187)

- Tộc trưởng nhờ bạn đến đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ rồi quay lại đối thoại.

- Sau khi đối thoại với tộc trưởng sẽ yêu cầu quay về gặp Triệu Nhiên Niên rồi cuối cùng là Trịnh Quán Chi để nói chuyện.

 

Yến Tử Động - tầng 1

- Sau đối thoại với Trịnh Quán Chi sẽ giao cho bạn nhiệm vụ thu thập 10 tấm da hưu đánh 
   - Hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Quán Chi sẽ được cho bạn Lực Sĩ Tín Tiêu (vật phẩm để gọi Lực Sĩ Miêu Linh tại Yến Tử Động - tầng 1) tiêu diệt để nhận được Thư của Miêu Lĩnh

 

Đại Lý (183/177)

- Mang thư về cho Trịnh Quán Chi nhờ dịch giùm, sau đó Trịnh Quán Chi yêu cầu bạn đến đối thoại với Trần Lập Hành để dịch thư.

 

Yến Tự Động - tầng 2

- Trần Lập Hành yêu cầu bạn đến Yến Tử Động - tầng 2 để thu thập 20 bội đao từ Miêu Lĩnh Thổ Ty.

 

Yến Tử Động - tầng 2 (196/216)

- Hoàn thành nhiệm vụ quay về đối thoại với Trần Lập Hành, sau đó đến Miêu Lĩnh gặp tộc trưởng rồi tộc trưởng nhờ bạn đi đánh Miêu Lĩnh Thủ Lĩnh tại cửa động tầng 2
  - Mang Miêu Lĩnh lệnh bài về gặp tộc trưởng Miêu Lĩnh, sau đó quay về đối thoại với Trịnh Quán Chi rồi đến gặp Cao Thăng Tuyền để nhận nhiệm vụ mới
   - Đối thoại với Cao Thăng Tuyền nhờ bạn đến Phụng Nhãn Động để thu thập 10 Bạch Đầu Điêu Vũ  (đánh Bạch Đầu Điêu) và 10 Nanh Dạ Hổ (đánh Tử Dạ Hổ)

 

Tương Dương (168/182)

- Hoàn thành nhiệm vụ quay về gặp Cao Thăng Tuyền yêu cầu đến gặp Mạc Tam nhờ làm Phụng Hoàng Linh  (có tác dụng trong 30 phút , nếu trong thời gian đó bạn không đến Phụng Nhãn động kịp sẽ mất tác dụng và phải quay về Mạc Tam làm lại cái khác).

 

Phụng Hoàng Linh

- Đến Phụng Nhãn Động gọi Phụng Hoàng Linh và tiêu diệt.

 

Đại Lý (190/177)

- Hoàn thành nhiệm vụ quay về gặp Cao Thăng Tuyền yêu cầu bạn đến gặp quốc sư đại lý Đổng Già La 

 

Thiên Ba Dương Phủ (191/196)

- Ông ta nhờ bạn đến Thiên Ba Dương phủ tìm Xa Thái Quân để đưa Đổng công tử (Đổng Ca Minh) về Đại Lý gặp ông ta .

 

Biện Kinh, Thành Đô, Tuyền Châu, Tương Dương, Dương Châu

- Trước khi đưa Đổng Ca Minh về anh ta nhờ bạn ghé Tửu Lầu 5 thành lớn để mua các loại nguyên liệu.

 

Bạch Thủy Động - tầng 1 

- Sau khi mua đủ nguyên liệu quay về đối thoại với Đổng Già La, ông ta yêu cầu bạn đến Bạch Thủy Động - tầng 1 thu phục 20 con dơi độc.

 

Bạch Thủy Động - tầng 1 (215/176)

- Quay về đối thoại với Đổng Gia La nhận nhiệm vụ hạ sát Xí Hỏa Ác Tăng

 

Bạch Thủy Động - tầng 2 (227/213)

- Hoàn thành nhiệm vụ hạ sát quay về đối thoại với Đổng Gia La nhận tiếp nhiệm vụ hạ sát Dọa Xoa

 

Biện Kinh, Thành Đô

- Hoàn thành nhiệm vụ hạ sát quay về gặp Đổng Già La, ông ta nhờ bạn đưa 10 vàng cho Trịnh Quán Chi và nhận nhiệm vụ đòi nợ Vũ Nương

 

Bạch Thủy Động - tầng 2

- Vũ Nương Biện Kinh: yêu cầu bạn thu thập 10 Huyết Nha Vũ (đánh Ác Là tại Bạch Thủy Động - tầng 2)
   
  

Điểm Thương Sơn (196/193)

- Vũ Nương Thành Đô: yêu cầu bạn hạ sát Ngục Hỏa Cuồng Nhân tại Điểm Thương Sơn.
 

- Hoàn thành nhiệm vụ đòi nợ quay về gặp Trịnh Quán Chi.

- Đến đây nhiệm vụ sẽ được chi làm 2 hướng. 

 

 Hướng 1

 

Hình ảnh Hướng dẫn

 

Đại Lý ~> Điểm Thương Sơn

- Đối thoại với Trịnh Quán Chi nhờ bạn đến Long Nhãn Động dò la tin tức (chỉ cần vào động rồi ra là có thể trả nhiệm vụ)

 

- Sau đó Trịnh Quán Chi lại nhờ bạn hạ sát 15 Khôi Lỗi Độc Nhân và 15 Xí Hỏa Trưởng Lão

 

Long Nhãn Động - tầng 1 (194/186)

- Hoàn thành nhiệm vụ trở về gặp Trịnh Quán Chi yêu cầu đến gặp Bạch Doanh Doanh để nhận nhiệm vụ hạ sát đại trưởng Lão Xí Hỏa giáo

 

Ngũ Độc (201/198)

- Sau khi hạ sát thành công quay về gặp Bạch Doanh Doanh nói chuyện, bà ta kêu bạn đi gặp Bách Hiểu Sinh rồi cuối cùng là Lưu Điển để nói chuyện

 

- Lưu Điển nhờ bạn đến Tây Song Bản Nạp Bắc thu thập 10 tấm bản đồ (đánh hắc tinh tinh)

 

Tây Song Bản Nạp Bắc (165/184)

- Đưa lại 10 mảnh bản đồ cho Lưu Điển sau đó nhận nhiệm vụ cuối cùng hạ sát Ma Hô La Ca

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ

 

  Hướng 2

 

Hình ảnh Hướng dẫn

 

Long Nhãn Động - tầng 2 (216/216)

- Đối thoại với Cao Thăng Tuyền nhận nhiệm vụ hạ sát A Tu La

 

Đại Lý (190/177)

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được mật thư (nhấp phải để mở) và quay về gặp Cao Thăng Tuyền hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.

 

- Đến đây là đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Trịnh Quán Chi rồi nhưng chuỗi nhiệm vụ Thái Tử vẫn còn ở sau đó khi đạt cấp 80 để bái kiến Đổng Quốc Sư để nhận chuỗi nhiệm vụ.