Tin tức

Máy Chủ Thử Nghiệm Thiên Ưng

03:49 AM [03/08/2020]
Máy chủ thử nghiệm
Phiên bản Thử Nghiệm Máy Chủ Thiên Ưng
Miễn phí toàn bộ tham gia máy chủ thử nghiệm..
Trang Chủ: http://jx2vn.net/
Thời Gian Mở Thử Nghiệm: 19:00 05/8/2020
Chuyển Sinh 10 Chuẩn VNG 100%.
Không Giật, Lag 100%.
Trang bị Uy Hổ, Thanh Long, Hỏa Phụng Soái ("OPT Cuối Tất Cả Phái" chuẩn VNG 100%).
Kinh Mạch Võ Thánh Chuẩn 99,69%. ( TỈ Lệ 100% không miss khi nâng).
2 Môn Phái Mới: Côn Lôn Kiếm Tôn Và Đường Môn Nhâm Hiệp.
Kim Xà nhận Full dòng vàng.
Nhận Hỗ Trợ Thử Nghiệm:
Nhận ngay Chuyển Sinh 10 Cấp 99.
Nhận Kim Xà Được Chọn OPT.
Nhận 4 ấn chuyển sinh (Long, Ưng, Hổ Phụng)
Nhận 4 Danh Hiệu bao gồm thuộc tính
Nhận thú cưỡi thần kiếm.
Nhận thú cưỡi và ngoại trang đặc biệt
Nhận Trang Bị Lôi Hổ
Nhận Trang Bị Hào Hiệp ( Phế Và Vô Hạ)
Nhận Trang Bị Hỏa Phụng
Nhận Trang Bị Ẩm Huyết (Tướng Và Soái)
Nhận Trang Bị Vô Song Chiến Thần
Nhận Trang Bị Hắc Bạch Vô Song
Nhận Trang Bị Sát Tinh
Nhận Trang Bị Kim Xà Hiệp Cốt, Khởi Phượng
Nhận Tẩy Tâm Thạch 4-6
Nhận Trang Bị Hắc Bạch Vô Song
Nhận 12.000.000 Công Trạng
Nhận 999 LAK Các Loại
Nhận Ngẫu Nhiên Pet Lv 4-5
Nhận Đá Quý Khảm Lv7
Nhận Uẩn Linh Lv7
Nhận 10.000 VIP (Hết Có Thể Nhận Lại)
Nhận 999.999 Xu Kỳ Trân Các
Nhận miễn phí vàng.
Nhận ngay kinh mạch Võ Thánh
Nhận tất cả đá cường hóa và cường hóa