Tin tức

Công Bố Phần Thường Chuỗi Sự Kiện Tết 2022

10:37 AM [31/01/2022]

 

Công bố phần thưởng của chuỗi sự kiện chào mừng xuân Nhâm Dần 2022.
Sự kiện Đào Hoa Thụ
Phí tham gia: 500 vàng
Yêu cầu: 500.000 công trạng
Ngẫu nhiên (150.000.000 Exp, 300.000.000 Exp, 600.000.000 Exp) - Lần 5 nhận được thêm 50 xu khóa
Sự kiện Ném Pháo Niên Thú
Phí tham gia: 1000 vàng
Yêu cầu: 500.000 công trạng
Exp Mỗi lần ném: 20.000.000 Exp
Phần thưởng hoàn thành: Ngẫu nhiên đá quý ( 90% đá quý cấp 2, 8% đá quý cấp 4, 2% đá quý cấp 6) + 50 xu khóa
Sự kiện Đi Chùa Đầu Năm
Phí tham gia: 1000 vàng
Yêu cầu: 500.000 công trạng
Exp mỗi nhiệm vụ: 200.000.000 Exp
Phần thưởng hoàn thành: Ngẫu nhiên 2 đá quý ( 90% đá quý cấp 2, 8% đá quý cấp 4, 2% đá quý cấp 6) (khóa) + 50 xu khóa
Sự Kiện Bảo Rương Tài Nguyên Chiến
Theo dõi chi tiết bài viết sẽ công bố vào mồng 3 tết
Giftcode Tết 2022
Phần thưởng: 200.000.000 Exp + ngoại trang (30 ngày) + thú cưỡi (30 ngày) + 3 đá phát sáng vip 1 (hạn sử dụng 10 ngày)
Sự kiện Bảo Rương Nhâm Dần - Linh Phụng
Ngẫu nhiên phần thưởng
Mỗi Rương 2.000.000 EXP
10.000.000 EXP
vũ khí 76
vũ khí 86
50 mảnh thiên cang
10 mảnh thiên môn
ma đao thạch 1
Ma đao thạch 2
Luyện lô, tẩy tâm 5
Ma đao thạch 3
Bao vàng 1k
Đá khóa kim xà cấp 5
Bao vàng 4k
MT Tiêu dao
Vũ khí 96 random
Đồ HTTC 35%
Thiên cang lệnh ( không khóa )
Thiên môn kim lệnh (không khóa )
lệnh bài hào hiệp vô hạ ngẫu nhiên
Trang bị Ẩm Huyết
0,01% Vô Cực
0,01% Minh Tinh
Mốc 2000: 2 TMKL + 2 TCL + 1000 điểm TKL + 3 túi uẩn linh cấp 6 + 5 đá phát sáng VIP 2 (30 ngày) + 1 Thú Hổ Vỉnh Viển + 1 Bộ Ngoại Trang Năm Mới 2022 (Vỉnh Viển) + 2 tỷ exp + ngẫu nhiên: Chiến Cuồng 74% , Hào Hiệp Vô Hạ 10%, Ẩm Huyết 5%, Vô Cực 0.5%, Minh Tinh 0.5%
Sự kiện Bảo Rương Nhâm Dần - Thiên Ưng
Ngẫu nhiên phần thưởng
Mỗi Rương 2.000.000 EXP
59% 10.000.000 EXP
vũ khí 76
vũ khí 86
50 mảnh thiên cang
10 mảnh thiên môn
ma đao thạch 1
Ma đao thạch 2
Luyện lô, tẩy tâm 6
Ma đao thạch 3
Đá khóa kim xà cấp 6
Bao vàng 1k
Bao vàng 4k
MT Tiêu dao
Vũ khí 96 random
Đồ HTTC 35%
Thiên cang lệnh
Thiên môn kim lệnh
Lệnh bài sát tinh ngẫu nhiên ( áo quần nón ngọc vk )
Trang bị Thông Thiên ( áo quần nón ngọc vk )
Hắc Bạch Vô Song
Mốc 2000: 2 TMKL + 2 TCL + 1000 điểm TKL + 3 túi uẩn linh cấp 6 + 5 đá phát sáng VIP 2 (30 ngày) + 1 Thú Hổ Vỉnh Viển + 1 Bộ Ngoại Trang Năm Mới 2022 (Vỉnh Viển) + 2 tỷ exp + ngẫu nhiên: sát tinh 80%, Thông Thiên 15%, 5% Hắc Bạch Vô Song