Tin tức

Cập nhật tính năng Đại Hội Tỷ Võ 3vs3

10:41 AM [13/07/2021]

Cập nhật tính năng Đại Hội Tỷ Võ 3vs3

* Máy Chủ: Linh Phụng

 - Thời Gian: 7h00 12/7/2021

  - Thể lệ:

 Vào lúc 21h10 - 22h00 Thứ 3, 5, 7 các bạn đến npc "Đại sứ Đại Hội Tỷ Võ" để tham gia tính năng lôi đài 1vs1.

 Tối đa 20 trận/ tuần, trên 20 trận sẽ không còn tinh kết quả

 Khi đánh các bạn sẽ có 1 tỷ lệ thắng, bên mình sẽ dựa vào tỷ lệ % ấy để tính giải thưởng (tổng số trận bắt buộc = 20)

 Yêu cầu tham gia đạt 120.000 Công Trạng

 Phần thưởng:

 -Tỉ lệ thắng khi đạt các mốc sẽ nhận phần thưởng nhu sau vào thứ 2 hàng tuần:

 + 71%-100%: 2 Thiên Cang Lệnh + 2 Thiên Môn Kim Lệnh + 2 đá khoá kim xà cấp 4 (random opt 1-4) + 5 hộp quà năng động + danh hiệu tăng 50 điểm thuộc tính (Theo môn Phái)

 + 51-70% 1 Thiên Cang Lệnh + 1 Thiên Môn Kim Lệnh + 5 hộp quà năng động + + 1 đá khoá kim xà cấp 4 (random opt 1-4) + danh hiệu tăng 40 điểm thuộc tính (Theo môn Phái)

 + 30%-50% 1 Thiên Cang Lệnh + 3 hộp quà năng động + danh hiệu tăng 20 điểm thuộc tính (Theo môn Phái)

 + Mỗi Trận Thắng: 5.000.000 EXP

 + Mỗi Trận Thua: 3.000.000 EXPCó thể là hình ảnh về 1 người