Tin tức

Cập Nhật Thay Đổi Tống-Liêu !

11:02 AM [22/08/2021]

*Một số thay đổi của tính năng Tống Liêu :

 -Từ bây giờ mỗi đợt sẽ chỉ được nhặt 1 hộp quà và các bạn sẽ không cần thực hiện phép tính mà chỉ cần nhìn dưới khung chat sẽ có một con số chỉ cần nhập đúng là được.

   Mỗi đợt hộp quà xuất hiện sẽ chỉ được nhặt 1 hộp quà duy nhất!Không có mô tả ảnh. *Về hình thức chống post điểm bên mình sẽ cập nhật tính năng chống post điểm như sau:

   -Trong chiến trường nếu như bạn kết liễu người chơi có chuyển sinh cao bằng với chuyển sinh cao nhất hiện tại trong máy chủ sẽ được tính điểm như bình thường (Ví dụ như hiện tại là chuyển sinh 5)

   -Trường hợp dưới chuyển sinh 5 nếu nhân vật dưới 500.000 công trạng sẽ không được tính điểm
   - Hiện tại sẽ mở cho Linh Phụng vào 22/8 còn Thiên Ưng và Uy Hổ sẽ update vào 23/8 !