Tin tức

Cập Nhật Phần Thưởng Mốc Mới Tàng Kiếm Lệnh

07:24 AM [01/12/2020]

- 26.000
Yêu Cầu Chuyển Sinh 5
3 Tẩy Tâm Thạch Cấp 4
3 Luyện Lỗ Thiết Cấp 4
160.000.000 điểm kinh nghiệm
20,000 Công trạng
════════════════
- 28.000
Yêu Cầu Chuyển Sinh 5
1 Trang  Bị Chiến Cuồng (Ngẫu Nhiên)
170.000.000 điểm kinh nghiệm
20,000 Công trạng
════════════════
- 30.000
Yêu Cầu Chuyển Sinh 5
4 Tẩy Tâm Thạch Cấp 4
4 Luyện Lỗ Thiết Cấp 4
160.000.000 điểm kinh nghiệm
20,000 Công trạng
════════════════
- 32.000
Yêu Cầu Chuyển Sinh 5
1 Kim Xà Cấp 4 (Ngẫu Nhiên)
170.000.000 điểm kinh nghiệm
20,000 Công trạng