Tin tức

Cập nhật mới cho 2 máy chủ Thiên Ưng và Uy Hổ

09:28 AM [27/07/2021]

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về 2 người và văn bản*Big Update !

 -Chính thức update mật tịch Bí Điển cho 2 máy chủ Thiên Ưng và Uy Hổ !

 -Thời gian update: 28/7/2021

  +Mật tịch khi chưa luyện sẽ có opt cơ bản là 32% và 3 phụ lục

  +Khi đạt 10 thành sẽ có thêm 3 opt tại skill mật tịch: 30 Sát Thương Bạo Kích, 40 Giảm Sát Thương Bạo Kích, 60 Kháng Tất Cả (mỗi thành thấp hơn sẽ giảm xuống một lượng tương ứng)

  +Công thức nâng cấp đậm tính cày cuốc không tốn bất xu hay nạp gì cả chỉ cần cày là được

  +Cách ghép: 500 Mảnh Mật Tịch + 10 Mảnh Bí Điển (Nhận được Bí Điển ngẫu nhiên hệ phái)

  +Cách tìm mảnh mật tịch: tham gia hoạt động hoặc đổi từ mật tịch 30% (Tỉ lệ 1:1) (không khóa)

  +Cách tìm Mảnh Bí Điển: Hoàn thành mốc cuối của nhiệm vụ năng động ngẫu nhiên nhận được từ 0-2 mảnh (không khóa)

 -Đây có thể được xem là hình thức cày cuốc mới, có thể sẽ giúp cho các máy chủ ra mắt đã lâu có thể giao thương buôn bán trở lại thông qua update lần này

 Uy hổ để có thể sát nhập với các máy chủ về sau cần phải bỏ điểm VIP để có thể đồng bộ. Hiện tại bên mình đã bỏ đổi TMKL, TCL ra VIP và điểm VIP hiện tại chỉ có thể dùng được tới hết chủ nhật( ngày 31/7 ) hết tháng 7 sẽ đóng điểm VIP !